|  | 

Inne

Jak otworzyć firmę transportową przewożącą ludzi?

img-responsive

Chcesz otworzyć swój biznes w zakresie przewozu ludzi, jednak nie wiesz, jakie trzeba spełnić wymogi. Przedstawiamy wskazówki, co trzeb załatwić, aby móc rozpocząć taką działalność. Poszukując zleceń na przewóz, spedycja Łódź może być pośrednikiem pomiędzy Twoją firmą a klientami. Firma zajmująca się przewozem osób, Transport ten może być, wykonywany: autobusami, pojazdami samochodowymi o pojemności od 7 do 9 osób, samochodami osobowymi. Założenie firmy, która oferuje przewóz osób, jest konieczne do uzyskania odpowiednich licencji i zezwoleń, w zależności od środka transportu, jakim będą wykonywane usługi. Przedsiębiorca musi posiadać stałą siedzibę firmy. Jedna z osób prowadzących działalność musi mieć certyfikat predyspozycji zawodowych. W przypadku przewoźnika drogowego, świadczącego usługi transportu powyżej 9 osób, firma musi mieć zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przedsiębiorca powinien posiadać odpowiednie zaplecze finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kierowca powinien mieć odpowiednie uprawnienia do kierowania autem. Tak osoba nie powinna posiadać przeciwwskazań do wykonywania tego rodzaju pracy. Ważne, aby kierowca w tej pracy nie posiadał przeciwwskazań psychologicznych.

Jakie kwalifikacje trzeba mieć ?

Kierowca powinien uzyskać kwalifikację odpowiednie dla samochodu, którym chce wykonywać przewóz ludzi. Kwalifikację można uzyskać w zakresie programu określonego odpowiednio do kategorii prawa jazdy. Aby uzyskać kwalifikację, należy, odbyć zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, a następnie zdać testy kwalifikacyjne. To samo, jeśli chce zdobyć kwalifikacje uzupełniającej albo kwalifikacji uzupełniające przyśpieszone. Certyfikat kompetencji zawodowych potwierdzeniem zdobycia specjalistycznej wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności transportowej. Jest on konieczny dokument do prowadzenia działalności w zakresie transportu osób, dzięki temu można uzyskać licencję uprawniającą do wykonywania tego rodzaju działalności. Aby zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych, trzeba zdać egzamin przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne działające przy Instytucie Transportu Samochodowego. Powiadamia on pisemnie o terminie, miejscu i zakresie egzaminu. Egzamin pisemny składa się z testu oraz zadania. Czas na jego rozwiązanie to 240 minut. Potrzeba zdobyć minimum 50% punktów, aby zdać egzamin. Opłata za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych wynosi 800 złotych. Jeśli chcesz przewozić ludzi busem po Polsce, potrzebna będzie do tego licencja. Okres ważności licencji wynosi od 2 do 50 lat.

otworzyc-firme-transportowa-przewozaca-ludzi

ABOUT THE AUTHOR